Wody mineralne

Występują tu wody mineralne zwane inaczej szczawy, znane od bardzo dawna mieszkańcom. Opisane w 1836 roku przez geologa Ludwika Zejsznera.
Źródła wód mineralnych umiejscowione są w dolinach potoków Muszynka, Bradowiec i Syhowny. Większość z nich została oznaczona i można je bez problemu odnaleźć.
W latach 90’ XX wieku utworzono obszar górniczy "Tylicz". Spółka Multico uzyskała koncesję na eksploatację tutejszych wód mineralnych na skalę światową.

Opisy, zdjęcia i dokładne umiejscowienie źródełek są przeze mnie przygotowywane i pojawią się wkrótce.